Latviski English

Vēsture

- 2002. gadā Latvijas Republikā tika pieņemts “Cilvēka genoma izpētes likums”, kas reglamentē ģenētiskās pētniecības veikšanu Latvijā un atbilstošie ministru kabineta noteikumi, kas regulē Valsts Genoma reģistra izveidi, kā arī nosaka Genoma datubāzes izveides nosacījumus.

 - 2003. gadā tika uzsākts Latvijas Genoma izpētes programmas pilotprojekts ar mērķi izveidot Latvijas Genoma projekta apjomam atbilstošu infrastruktūru, kas nodrošinātu kvalitatīvu datu savākšanu, apstrādi un glabāšanu. Pilotprojekta ietvaros tika iesaistīti aptuveni 2800 dalībnieki.

- 2006. gada 1. novembrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs tika apstiprināts par Genoma datubāzes galveno apstrādātāju. Genoma datubāze uzsāk centralizētu bioloģisko paraugu ievākšanu pētniecības infrastruktūras nostiprināšanu.

- 2008. gadā Valsts iedzīvotāju genoma datubāze kļūst, par :

1) P3G (Public population projects in genomics) asociēto locekli     

Sīkāka informācija šeit.

2) BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) asociēto locekli

Sīkāka informācija šeit.

 

- 2016. gada 25. augustā Latvija kļūst par pilntiesīgu BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure European Research Infrastructure Consortium) dalībvalsti un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir nominēts kā BBMRI.LV nacionālā biobanku tīkla atbildīgā institūcija un Dr. biol. Jānis Kloviņš, kā Latvijas nacionālais koordinators. Apstiprinājums pieejams šeit.

- 2017. gadā Valsts iedzīvotāju genoma datubāze tiek iekļauta BBMRI-ERIC veidotajā biobanku katalogā Directory. Saite uz katalogu šeit.

- 2017. gadā Valsts iedzīvotāju genoma datubāze paraksta BBMRI-ERIC partnerības hartu. Partnerības harta pieejama šeit.

- 2018. gadā tiek žurnālā Journal of Epidemiology tiek publicēts raksts par Genoma datubāzes veidošanu un sasniegtajiem rezultātiem. Saite uz publikāciju šeit.

- 2018. gadā Valsts iedzīvotāju genoma datubāze tiek iekļauta Eiropas pētniecības infrastruktūru katalogā MERIL (Mapping of the European Research Infrastructure Landscape). Saite uz katalogu šeit.