Latviski English

Izsniegšanas līgums

Izsniegšanas līgums

Izsniegšanas līgums tiek sagatavots, lai noteiktu, kāda sadarbība pastāv starp biobanku un pētnieku vai tā pārstāvēto institūciju un lai definētu, kādas zinātniskās darbības ir atļauts veikt ar izsniegto bioloģisko materiālu vai datiem. Šajā līgumā tiek noteikts, kādi drošības un konfidencialitātes aspekti jāievēro pieņemošajai pusei. Izsniegšanas līgumu var tikt mainīti atkarībā no konkrētā pētījuma un sadarbības veida.

Sākumā to paraksta pieņemošās puses paraksttiesīgā persona un tad izsniedzošās biobankas paraksttiesīgā persona.

Izsniegšanas līguma paraugi

Genoma datubāzes izsniegšanas līguma paraugs, izsniedzot paraugus un/vai datus zinātniskajām institūcijām Latvijā atrodams: šeit

Genoma datubāzes izsniegšanas līguma paraugs, izsniedzot paraugus un/vai datus zinātniskajām institūcijām ārpus Latvijas atrodams: šeit