Latviski English

Pieteikumi

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē glabātie bioloģiskie paraugi un dati ir pieejami dažādu pētniecisko projektu veikšanai. Būtiskākie kritēriji piekļuves došanai ir pētījuma atbilsība biobankas informētās piekrišanas apjomam, ētikas komisijas atzinums par ētisko pamatprincipu ievērošanu pētniecībā un zinātniskais nozīmīgums.

WBC_blood.jpg       

Izsniegšanas nosacījumi:

Bioloģiskā materiāla, fenotipisko vai ģenētisko datu izsniegšana notiek pētnieciskos nolūkos un pirms izsniegšanas Genoma datubāzes personālas pārliecinās par pētniecības nolūka atbilstību informētās piekrišanas dokumentos, ko parakstījis dalībnieks (Informētās piekrišanas paraugs šeit). Pirms pētījuma veikšanas atbildīgajam pētniekam nepieciešams iegūt neatkarīgas ētikas komitejas atzinumu par atbilstību ētikas normām. Ja paredzēta bioloģiskā materiāla un/ vai datu izsniegšana uz ārvalstīm Genoma datubāzes personāls pārliecinās vai tas saskan ar informētās piekrišanas dokumentu, un vai pieņemošā puse var nodrošināt atbilstošu drošības un konfidencialitātes līmeni.

Izsniegšanas līgums:

Izsniegšanas līgums tiek sagatavots, lai noteiktu, kāda sadarbība pastāv starp biobanku un pētnieku vai tā pārstāvēto institūciju un lai definētu, kādas zinātniskās darbības ir atļauts veikt ar izsniegto bioloģisko materiālu vai datiem. Šajā līgumā tiek noteikts, kādi drošības un konfidencialitātes aspekti jāievēro pieņemošajai pusei. Izsniegšanas līgumu var tikt mainīti atkarībā no konkrētā pētījuma un sadarbības veida.

Sākumā to paraksta pieņemošās puses paraksttiesīgā persona un tad izsniedzošās biobankas paraksttiesīgā persona.

Līguma paraugi:

Genoma datubāzes izsniegšanas līguma paraugs, izsniedzot paraugus un/vai datus zinātniskajām institūcijām Latvijā atrodams: šeit

Genoma datubāzes izsniegšanas līguma paraugs, izsniedzot paraugus un/vai datus zinātniskajām institūcijām ārpus Latvijas atrodams: šeit