Latviski English

Struktūra

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir nominēts, kā Valsts Iedzīvotāju Genoma Datu Bāzes izveidotājs un uzturētājs (atbilstoši MK not. Nr.134, prot. Nr.9 42.§).

Genoma datubāze nodrošina bioloģiskā materiāla un saistīto datu ievākšanu. Ievākšana notiek dažādās ārstniecības iestādēs un medicīniskajās institūcijās Latvijā. Genoma datubāzē uzglabātie materiāli ir pieejami pētnieciskām iestādēm zinātniskos nolūkos.

Genoma datubāzē netiek glabāta dalībnieku personalizētā informācija, tā tiek uzglabāta Iedzīvotāju genoma valsts reģistrā. Lai dalībnieki varētu uzzināt par sava bioloģiskā materiāla izpēti nepieciešams interesēties genoma reģistrā, kas veic dalībnieka bioloģiskā materiāla koda identifikāciju, un šo kodu paziņo Genoma datubāzei, kas pamatojoties uz šo kodu, izsniedz dalībnieka informāciju. Ja dalībnieka bioloģiskajā materiālā ir veikta ģenētiskā izpēte, šo rezultātu paziņošana notiek konsultācijas laikā pie veselības aprūpes speciālista, kas var korekti izskaidrot iegūtos rezultātus kontekstā ar konkrētā dalībnieka veselības stāvokli.

 

Genoma datubāzes darbības struktūra

 

Genoma datubāzes darbību regulē Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Normatīvie akti, kas nosaka Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes darbību:

  • Cilvēka genoma izpētes likums ar grozījumiem
  • Fizisko personu datu apstrādes likums un Vispārīgo datu aizsardzības regula
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.692 Ģenētiskās izpētes kārtība
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.695 Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību un izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.694 Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, iznīcināšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.697 Noteikumi par gēnu donora piekrišanas dokumenta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību