Latviski English

Pieejamie paraugi

Bioloģisko materiālu izsniegšanas nosacījumi:

Bioloģiskie materiāli tiek izsniegti tikai pētnieciskos nolūkos pētījumiem, kas Centrālās Medicīnas Ētikas Komitejas atzinums par atbilstību ētikas normām. Bioloģiskie materiāli pieejami tikai tādu pētījumu kontekstā, kuri atbilst no pētījuma dalībnieka iegūtajai informētai piekrišanai.

Bioloģisko materiālu izsniegšanas gadījumā tiek slēgts izsniegšanas līgums. Par izsniegšanas procesu jāsazinās ar Genoma Datubāzes atbildīgo personālu: vigdb@biomed.lu.lv, +371 67473083 (darba laikā).

Bioloģisko materiālu pieprasīšanas gadījumā jāsazinās ar Genoma datubāzes personālu un sākotnēji jāsaskaņo bioloģiskā materiāla specifikācija, paraugkopas raksturojums (vidējais vecums, dzimumproporcija, diagnoze) un citi pētījumā būtiskie aspekti.

Pieejamie bioloģiskie materiāli

  • No baltajām asins šūnām izdalīta DNS
  • No pilnasinīm atdalīta plazma un serums
Ievākšanas segments Ievākšanas vieta Donoru skaits Periods
Dažādu endokrinoloģisku slimību pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca 4683 2007 - pašlaik turpinās
Populācijas skrīninga programma Dažadas ievākšanas vietas 4236 2013- pašlaik turpinās
Populācijas iesaiste caur valsts reģistru Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca 3807 2008 - 2009
Dažādu kardiovaskulāru slimību pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca 3476 2007 - 2014
Dažādu onkoloģisko slimību pētniecība Latvijas Onkoloģijas Centrs 2798 2009 - pašlaik turpinās
Dažādu gastrointestinālo slimību pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca 2333 2008 - pašlaik turpinās
Koronārās sirds slimības pētījums Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca 1387 2003 - 2008
Krūts un kolorektālā vēža pētījums Latvijas Onkoloģijas Centrs un Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca 884 2003 - 2008
Brīvprātīgi dalībnieki Dažādas ievākšanas vietas 727 2008 - pašlaik turpinās
COVID-19 pacientu un pārslimojušo iedzīvotāju paraugkopa Dažādas ievākšanas vietas 572 2020 - pašlaik turpinās
Dažādu vēnu slimību pētījums Dažādas fleboloģijas klīnikas 533 2011 - 2016
Tuberkulozes pētniecība Tuberkulozes un plaušu slimību centrs 435 2014 - pašlaik turpinās
Lat-Diana pirmā tipa diabēta pacienti Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca 404 2013 - pašlaik turpinās
Ģimenes hiperholesterinēmijas pētījums Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca 399 2012 - pašlaik turpinās
OPTIMED prospektīva otrā tipa diabēta pacientu kohorta Dažādas iesaistīšanas vietas slimnīcās, ģimenes ārstu un endokrinologu praksēs

386

2010 - pašlaik turpinās
Brīvprātīgi populācijas iedzīvotāji bez hroniskām saslimšanām Ģimenes ārstu prakses

277

2008 - 2009
MODY pacienti un ģimenes locekļi Dažādas iesaistīšanas vietas slimnīcās, ģimenes ārstu un endokrinologu praksēs

219

2011 - 2017
Melanomas pētniecība Latvijas Onkoloģijas centrs

217

2004 - pašlaik turpinās
Reimatoloģisku saslimšanu pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca

183

2008 - 2016
retro-OPTIMED retrospektīva otrā tipa diabēta pacientu kohorta Dažādas iesaistīšanas vietas slimnīcās, ģimenes ārstu un endokrinologu praksēs

171

2011 - 2014

Hronsiku plaušu slimību pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca

164

2010 - 2014

Greivsa slimības pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca

146

2004 - 2008

Hipofīzes adenomu pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca

288

2006 - pašlaik turpinās

Esenciālā tremora pētniecība Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca

119

2010 - 2014

Atopiskā dermatīda pētniecība Klīniskās Dematoloģijas Institūts

74

2007 - 2008

Grūtnieču paraugkopa Rīgas Dzemdību Nams

66

2014 - 2016

Dažādi ievākšanas segmenti, kuros ievāks zem 50 donoru paraugiem Dažādas iesaistīšanas vietas slimnīcās, ģimenes ārstu un specialitātes ārstu prakses

-

2003 - pašlaik turpinās