Latviski English

BBMRI.lv

 

Kas ir BBMRI-ERIC?

Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūra (BBMRI-ERIC - Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) ir Eiropas pētniecības infrastruktūra, kas paredz apvienot Eiropā esošās un nākotnē izveidojamās biobankas (bioloģisko materiālu un saistīto datu krātuves), lai koncentrētu un koordinētu pētniecības resursu pieejamību sabiedrības veselības izpētē un uzlabošanā.

BBMRI-ERIC Latvijas Nacionālā mezgls - BBMRI.LV ir BBMRI-ERIC infrastruktūras nacionālais koordinators Latvijā, kas izveidots atbilstoši organizācijas statūtiem un kura uzdevums ir izveidot nacionālo biobanku tīklu Latvijā, kā arī nodrošināt tā mijiedarbību ar BBMRI-ERIC. Izglītības un zinātnes ministrija ir nominējusi Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru par BBMRI.LV uzturētāju un Jāni Kloviņu par nacionālā mezgla direktoru. Paredzēts, ka Latvijā biobanku tīklu veidos institūcijas, kas ievāc un uztur bioloģisko materiālu kolekcijas pētniecības vajadzībām. Latvijas ieguldījums BBMRI-ERIC infrastruktūrā būs atbilstošas kvalitātes bioloģiskie paraugi un ar tiem saistītie dati, kā arī resursi šo paraugu un datu ieguvei, apstrādei un uzglabāšanai dažādu servisu veidā.

BBMRI-ERIC veido starptautisko biobanku katalogu Directory ar mērķi veicināt bioloģisko paraugu apmaiņu un pētniecisko sadarbību.

BBMRI-ERIC Directory iekļautās valstis

 

Latvijas nacionālā mezgla darbība

Latvija jau kopš Eiropas pētniecības infrastruktūras idejas izveides ir darbojusies BBMRI-ERIC struktūras, statūtu un darbības principu izstrādē. BMC ir līdzdarbojies 7. ietvara programmas projekta BBMRI-Large Prospective Cohorts (BBMRI-LPC) realizācijā (2013-2017). Šī projekta laikā ir apzinātas lielākās biobankas veidojošās institūcijas Latvijā, kas varētu veidot biobanku tīklu Latvijā, un veikti vairāki informatīvi semināri par dažādiem ar biobanku veidošanu un uzturēšanu saistītiem aspektiem, tādējādi informējot iesaistītās puses par BBMRI-ERIC aktivitātēm un bioresursu pieejamības nodrošināšanas vajadzību pētniecībai. Pašlaik, BBMRI.LV līdzdarbojas starptautiskā projektā ADOPT BBMRI-ERIC (implementAtion anD OPeration of the gateway for healTh into BBMRI-ERIC), kas vērsts uz BBMRI-ERIC izstrādāto servisu un infrastruktūras plašāku izmantošanu.

BBMRI.LV organizētie kursi

  • Lekciju kursi „Bioloģisko materiālu kolekciju veidošana, uzturēšana un praktiskais pielietojums pētniecībā”, 2014. gada, 23. aprīlis, nacionāli kursi;
  • Praktiskie kursi “Biobanku pielietojums: Nākamās paaudzes sekvencēšanas datu analīze”, no 2015. gada 31. marta līdz 2. aprīlim, nacionāli kursi;
  • Praktiskie kursi “No asinīm līdz sekvencei”, no 2016. gada 28. novembra līdz 2. decembrim, internacionāli kursi.

BBMRI.LV organizētie semināri

  • Nacionāls seminārs “Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRI.LV”, 2018. gada, 16. martā;
  • Nacionāls seminars “BBMRI-LV - ceļš uz nacionālā biobanku tīkla izveidi”, 2016. gada, 11. novembrī.

Visas biobankas veidojošās organizācijas Latvijā tiek aicinātas iesaistīties!

Kontakti

BBMRI-ERIC Nacionālais Mezgls Latvijā

Latvijas Biomedciīnas Pētījumu un Studiju centrs

Pasta adrese: Rātsupītes iela 1 k1., Rīga, LV-1067, Latvija

Tālrunis: (371) 67 473 083

E-pasts: bbmri.lv@biomed.lu.lv