Latviski English

Raksts žurnālā Medicus Bonus par Genoma Datubāzi

Šī gada janvāra-februāra žurnāla Medicus Bonus nummurā publicēts raksts par Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi.

Tajā aprakstīta gan Genoma datubāzes izveide, gan pašlaik aktuālākie pētījumi un būtiskākie rezultāti sabiedrības veselības aptaujai par biobankām.

Publikācija pieejama šeit.