Latviski English

Genoma Datubāze ir uzsākusi Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” īstenošanu

COVID-19 slimības izpētes svarīgs priekšnoteikums ir pacientu bioloģisko paraugu un klīnisko datu pieejamība.

COVID-19 slimības izpētes priekšnoteikums ir pacientu bioloģisko paraugu un klīnisko datu pieejamība. Lai to nodrošinātu valsts pētījumu programmā "COVID-19 seku mazināšanai" ir izveidota atsevišķa apakšprogramma ar mērķi veidot COVID-19 pacientu bioloģiskā materiāla un saistīto datu biobanku, veikt standartizētu visu paraugu analīzi, lai noskaidrotu bioķīmiskos, ģenētiskos, citus molekulāros un imunoloģiskos faktorus.

Šādas unikālas COVID-19 pacientu kohortas - bioloģisko paraugu un klīnisko datu kopas izveidi un uzturēšanu valsts pētījumu programmas ietvaros nodrošina Valsts iedzīvotāju genoma datubāze. Genoma datubāze jau no šī gada maija ievāc bioloģisko materiālu no COVID-19 slimniekiem vai šo slimību pārslimojušiem cilvēkiem. Genoma centrā, kas apstrādā datubāzes paraugus, ir ieviesti papildus drošības pasākumi, lai nodrošinātu Pasaules Veselības Organizācijas rekomendācijām atbilstošus drošības standartus darbam ar COVID-19 bioloģisko materiālu. 

Kā zināms, COVID-19 pacientiem var izpausties ļoti atšķirīgi, no asimptomātiskas infekcijas līdz smagai vai letālai pneimonijai. Tāpēc Latvijas zinātnieki tāpat kā zinātnieki visur pasaulē, veicot izpēti bioloģiskajos paraugos un saistot tos ar klīniskajiem rādītājiem, cenšanas atbildēt uz svarīgiem, joprojām neskaidriem jautājumiem par šo slimību.  Klīniski nozīmīgi ir saprast, kā COVID-19 pacienti tiek novesti līdz letālam iznākumam, vai to dara pats vīruss, vai cilvēka imūnsistēmas atbilde uz infekciju?  Lai gan ir skaidrs, ka dažādas hroniskas slimības palielina risku attīstīt smagas komplikācijas, ir gadījumi kad arī veseli cilvēki sastopas ar smagu slimības gaitu, tāpēc aktuāls jautājums ir arī- kāpēc cilvēkiem veidojas tik dažādas atbildes reakcijas pret SARS-CoV-2 infekciju? Vēl viens ļoti nozīmīgs pētniecības virziens ir imunitātes veidošanās pret SARS-CoV-2 vīrusu, cik ilgi dabiski veidojusies imunitāte ir aktīva un aizsargā cilvēku pret otreizēju infekciju? Papildus jautājumiem par slimības molekulārajiem mehānismiem, svarīgi ir pētīt arī SARS-CoV-2 vīrusa genomu, lai laicīgi pamanītu bīstamas, klīniski nozīmīgas mutācijas.

Valsts iedzīvotāju genoma datubāze turpina aicināt COVID-19 pacientus, vai cilvēkus, kas šo slimību pārslimojuši, ziedot savu paraugu pētniecībai. Lai ziedotu savu paraugu pētniecībai, lūdzu, sazinieties ar mums: 29980196 un/vai vigdb@biomed.lu.lv

Pacienti iesaistoties pētījumā tiks aicināti nodot paraugus kādā no Latvijas diagnostikas laboratorijām un saņems atpakaļ rezultātus par pilnu asins ainu un standarta bioķīmijas analīzes, lai novērtētu veselības stavokli. Pētījumu programmas ietvaros pacientu paraugiem, kas iekļauti Latvijas COVID-19 kohortā tiks veiktas standartizētas molekulārās analīzes: visa genoma genotipēšana, citokīnu līmeņa noteikšana, perifēro asins šūnu transkriptoma analīze, kakla uztriepes un fēču mikrobioma analīze un asins metaboloma analīze. Šie rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā zinātniskās publikācijās, kā arī pēc pētījumu programmas beigšanās pacienti, rakstot iesniegumu uz Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, Slimību profilakses un kontroles centrā būs pieejami dalībniekam individuāli. Visu pētījuma dalībnieku konfidencialitāte tiek nodrošināta atbilstošu ''Vispārīgās datu aizsardzības regulai 2016/679'' un ''Fizisko personu datu apstrādes likumam''.