Latviski English

Jauns pētījums "Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem"

NEXT.jpg

1. septembrī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts pētniecības projekts “NEXT - Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem” (Finansējuma avots: Joint Transnational Call for Proposals 2017). Projektā sadarbojas zinātniskās grupas no Vācijas, Spānijas, Slovākijas, Latvijas un Grieķijas, pētījuma vadošais partneris Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Institute for Biomedical Engineering IBMT Vācijā. Zinātniskā vadītāja Latvijā ir Dr. biol. Vita Rovīte.

Kopsavilkums

Aizkuņģa dziedzera neiroendokrīnās sistēmas audzēju (PNET) standartizētu klīnisko kontroli ierobežo PNET retā sastopamība, heterogēnās izpausmes, ierobežotā izpratne par audzēja bioloģiju un riska stratifikācijas sistēmas trūkums. Lai gan ķirurģiska rezekcija joprojām ir galvenā terapija, vairumam pacientu tā netiek pielietota.

Hipotēze: Atbilstoša, specifiska un jutīga PNET noteikšana un raksturošana var veicināt agrīnu diagnostiku, palielinot ķirurģiskas iejaukšanās sekmīgu iznākumu un uzlabojot pacientu dzīvildzi un kvalitāti. Cirkulējošās audzēja šūnas (CTCs) tiek uzskatītas par potenciāliem biomarķieriem šķidrai biopsijai, jo tās ir agrīni diagnosticējamas asinīs.

Mērķis: Veidojot audu banku ar ģenētiski raksturotiem audzēju paraugiem un izstrādājot no pacientu paraugiem iegūtus ksenotransplantātus (CDXs, PDXs) un organoīdus, mēs vēlamies noteikt PNET raksturīgos biomarķierus, kas nepieciešami, lai izstrādātu uz nanotehnoloģijām balstītu mikrošķidrumu ierīci un integrētu minimāli invazīvas šķidrās biopsijas tehnoloģiju PNET agrīnai atklāšanai.

Metodes: Seruma un audu paraugi tiks ievākti no PNET pacientiem, tiks reģistrēti pacientu klīniskie un medicīniskie dati. Tiks veikta plaša genoma un ekspresijas analīze pacientu paraugos, iegūtajos organoīdos un ksenotransplantātos (CDXs, PDXs). Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tiks izstrādāta NExT mikrošķidrumu ierīce PNET-diagnostikai un prognostikai.

Gaidāmie rezultāti un ietekme: Labāka izpratne par etiopatoģenētiskajiem determinantiem, kas iesaistīti PNET veidošanās procesā.  Daudznozaru sadarbībā konsorcijā NExT tiks izveidota uz nanotehnoloģijām balstīta mikrošķirdrumu ierīce, kas, izmantojot CTCs noteikšanu, palīdzēs PNET audzēju savlaicīgai atklāšanai un pacientu novērošanai, sekmējot ārstēšanu.

Transcan_2.jpg     

 

ERAF_projekts.jpg